100320-PregoMareDeuDeRelleu

PREGÓ-III CENTENARI
MARE DE DEU DEL MIRACLE
a càrrec de Juanjo Llorens Gilabert
Director de la revista Mare de Deu de Concentaina
Dissabte 20 de Març , a les 20:00hores a la Capella de la Mare de Deu .